Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

 

Strona główna > WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA

Konsorcjum jest zorientowane na prowadzenie prac lub projektów bilateralnych oraz wielostronnych, krajowych i międzynarodowych z podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami o charakterze gospodarczym, a także partnerami ze sfery społeczno-samorządowej (szczególnie z małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi). Efektem działalności ma być stymulowanie wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych firm i miejsc pracy.