Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

 

Strona główna > POTENCJAŁ BADAWCZY

POTENCJAŁ BADAWCZY

ZCZT jest wysoko wyspecjalizowanycm Centrum o profilu, który - wg posiadanych informacji - nie ma odpowiednika w skali europejskiej i może stać się liczącym się specjalistycznym Centrum Zaawansowanych Technologii w Europie Środkowej.

W skład konsorcjum wchodzą:

Politechnika Szczecińska
- 6 Zakładów z dwóch Wydziałów:

- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
- Wydział Mechaniczny.

Pomorska Akademia Medyczna
- 4 jednostki z dwóch Wydziałów:

- Wydział Lekarski,
- Wydział Stomatologii.

Akademia Rolnicza
- 12 jednostek z trzech Wydziałów:

- Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt,
- Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa.

Partnerzy gospodarczy
- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile,
- ZPUH "IRMA" w Szczecinie,
- Sp. z o.o. "Danko" w Choryniu.