Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

Projekt ZPORR

Realizacja działania ma na celu podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji (w ramach Regionalnych Strategii Innowacyjnych lub strategii rozwoju województw) poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo- rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.