Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

Strona główna > NASZE PROJEKTY > Tworzenie sieci współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych (...)

Tworzenie sieci współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii na poziomie regionalnym