Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

Strona główna > NASZE PROJEKTY > Wyposażenie Środowiskowego laboratorium bio i nanotechnologii polimerowych (...)

Wyposażenie Środowiskowego laboratorium bio i nanotechnologii polimerowych dla podniesienia konkurencyjności MŚP