Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

 

Strona główna > O KONSORCJUM

O KONSORCJUM

Konsorcjum pod nazwą "Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii" (ZCZT) zostało utworzone przez trzy szczecińskie uczelnie:

- Politechnikę Szczecińską (PS) - jednostkę wiodącą,
- Pomorską Akademię Medyczną (PAM),
- Akademię Rolniczą (AR) w Szczecinie,
- wraz z kilkoma podmiotami gospodarczymi.

ZCZT jest wysoko wyspecjalizowanycm Centrum o profilu, który - wg posiadanych informacji - nie ma odpowiednika w skali europejskiej i może stać się liczącym się specjalistycznym Centrum Zaawansowanych Technologii w Europie Środkowej.