Zachodniopomorskie Centrum
Zaawansowanych Technologii

71-310 Szczecin, Al. Piastów 19
tel.  091 449 48 28
fax 091 449 40 98

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
KONSORCJUM

 

 

 

Strona główna > POTENCJAŁ BADAWCZY > Laboratorium Bio- i Nanotechnologii Polimerowych

Laboratorium Bio- i Nanotechnologii Polimerowych

Środowiskowe Laboratorium Bio- i Nanotechnologii Polimerowych Zachodniopomorskiego Centrum Zaawansowanych Technologii

Środowiskowe Laboratorium Bio- i Nanotechologii Polimerowych wyposażone jest w nowoczesną aparaturę technologiczno-badawczą przeznaczoną do prac związanych z projektowaniem, badaniem i wdrażaniem do praktyki szeroko pojętych materiałów polimerowych, w tym tworzyw sztucznych, elastomerów i kompozytów, oraz związanych z nimi (bio-/nano)technologiami polimerowymi. Oferowana aparatura może być wykorzystywana tak w pracach naukowych jak i wdrożeniowych materiałów napełnianych nanocząstkami, polimerów syntetycznych oraz ze źródeł bioodnawialnych (polimerów biodegradowalnych) do celów spożywczych i technicznych. Ponadto, dedykowana jest do prac z zakresu ochrony środowiska, w tym technologii recyklingu i powtórnego zagospodarowania odpadowych materiałów polimerowych oraz gospodarki odpadami i flokulantami polimerowymi dla gospodarki wodno-ściekowej. Nasze Laboratorium to doskonałe zaplecze do prowadzenia prac nad polimerowymi materiałami funkcjonalnymi, technologiami ich syntezy i przetwarzania, w tym polimerami jako dodatkami funkcjonalnymi do żywności, polimerami do celów adhezyjnych i powłokowych (kleje, farby, lakiery, w tym bezrozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne), polimerami aktywnymi do różnorodnych zastosowań specjalnych. Prowadzimy analizy i badania materiałów polimerowych w stanie stałym, w roztworze, dyspersji oraz stopie. Zaplecze aparaturowe Laboratorium to również doskonałe narzędzie do prac nad polimerami do celów stomatologicznych oraz medycznych, wykonywania testów genetycznych do zastosowań w medycynie, badaniach żywności, mikroorganizmów, roślin i zwierząt, z wykorzystaniem technik markerów molekularnych.

Środowiskowe Laboratorium bio i nanotechnologii Polimerowych zostało utworzone w celu prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych w szczególności dla partnerów gospodarczych. Posiadane wyposażenie laboratorium umożliwia wykonywanie prób ćwierć-technicznych, ekspertyz, badań i usług na rzecz podmiotów gospodarczych.